dilluns, 24 d’octubre de 2016

CALENDARI ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARSELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS
CALENDARI 2016-2017DATA


ACCIÓ
Abans 03/10/2016
Elaboració dels censos. Informació a tota la comunitat educativa del dia i hora del sorteig públic de la Junta Electoral.
05/10/2016
Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens. Convocatòria de la reunió de constitució de la Junta Electoral.
10/10/2016
Constitució de la Junta Electoral i aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.
13/10/2016
Exposició pública dels censos al taulell d’anuncis i inici del període de reclamacions.
17/10/2016
A les 12 hores fi del termini de reclamacions als censos provisionals.
25/10/2016
- Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als censos per resoldre dites reclamacions.
- Publicació dels censos definitius i inici del període de presentació de candidatures.
28/10/2016
A les 12 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit.
02/11/2016
Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament i de l’APIMA.
07/11/2016
Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.
08/11/2016
A les 12 hores fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.
09/11/2016
Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les candidatures, per resoldre les reclamacions.
10/11/2016
Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
14/11/2016
-  Convocatòria del claustre extraordinari per a les eleccions.
- A les 12 hores fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.
21/11/2016
Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
22/11/2016
Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
23/11/2016
- Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes.
- Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.
Abans 25/11/2016
Remissió de les actes de les eleccions, dades de participació i la composició del nou Consell Escolar a la Direcció General de Planificació i Centres.
Abans 05/12/2016
Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la nova Comissió Permanent i d’altres comissions si escau.

dijous, 20 d’octubre de 2016

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS 2016-2017        Benvolguts pares i mares i/o tutors/es:
      Els informem que, realitzat el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, quedant aquesta constituïda el dia 10 d’octubre pels següents membres:
-          Directora: Fina Colomar Vicaría.
-          1 professor/a: Maria Teresa Costa Riera.
-          1 pare/mare: Carlos Alonso García (pare d’Asier Alonso de 3r d’Ed. Primària).
        En la mateixa reunió del dia 10 d’octubre, aquesta Junta Electoral va aprovar el calendari 2016 de les eleccions als consells escolars i els censos, informació que teniu exposada al taulell del centre i a la nostra pàgina web balansat.blogspot.com.es.
    Així, pròximament teniu del dimecres 25 fins el divendres 28 d’octubre a les 12 hores per a poder presentar a la secretaria del centre les candidatures per escrit per a formar part del Consell Escolar. L’imprès per a presentar aquesta candidatura el podeu recollir a la secretaria del centre.
Els anirem informant.

Sant Miquel de Balansat, a 20 d’octubre de 2016.
dimecres, 19 d’octubre de 2016

INFORMACIÓ SIMULACRE D´INCENDIS     Benvolguts pares i mares:
     El Centre té l’obligatorietat de tenir elaborat un Pla d’Emergència a fi de poder evacuar l’edifici en una situació de risc.
      Per això, i després de que el nostre Pla hagi estat revisat pel personal de Protecció Civil, els comuniquem que pròximament es durà a terme un simulacre d’evacuació a fi de poder valorar la seva efectivitat.

   Aquest comunicat pretén informar-los i eliminar tot tipus d’alarmisme que aquesta activitat podria generar.

Sant Miquel de Balansat, a 19 d’octubre de 2016
Atentament

LA DIRECTORA
                                                                                  

dilluns, 17 d’octubre de 2016

CARNET DE CONVIVÈNCIA DE BALANSAT     Benvolguts pares i mares dels alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è curs de Primària,

     Ens dirigim a vostès per a informar-los que la comissió de convivència del nostre centre ha acordat posar en marxa un carnet de convivència per als alumnes d’aquests cursos. Enguany serà a mode de prova per a 3r i 4t curs ja que al curs passat ja es va portar a la pràctica a 5è i 6è. L’objectiu és comprovar la seva efectivitat en la reducció de conflictes.
     En aquest carnet s’hi aniran restant els punts de cada acte conflictiu comés per l’alumne/a que afecti a una bona convivència. La retirada de tots els punts porta a la conseqüent retirada del carnet i per a recuperar-lo cal anar guanyant punts realitzant alguna de les activitats del llistat que s’hi observa.
Aquest carnet es troba annexat a les seves agendes.

La Comissió de Convivència.
    
             CARNET DE CONVIVÈNCIA                 
CEIP BALANSAT CURS 2016-2017
CURS:

NOM: 

ELS MEUS PUNTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10CONDUCTES QUE AFECTEN A LA CONVIVÈNCIA
PUNTS QUE ES PERDEN
RECUPERACIÓ DE PUNTS

Conflictes al transport escolar
4
Una setmana sense perdre punts
2
Incompliment de les normes de pati
2
Dues setmanes sense perdre punts
3
Agressions verbals a companys i/o mestres
4
Un mes sense perdre cap punt
4
Agressions físiques a companys i/o mestres
10
Dos mesos sense perdre cap punt
5
Incompliment de les normes de classe, afectant a la convivència de l’aula
2
Un trimestre sense pèrdua de punts
6
Fer malbé a les instal·lacions i/o material del centre
3

Incompliment de les normes en les sortides
4