dilluns, 24 d’octubre del 2016

CALENDARI ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARSELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS
CALENDARI 2016-2017DATA


ACCIÓ
Abans 03/10/2016
Elaboració dels censos. Informació a tota la comunitat educativa del dia i hora del sorteig públic de la Junta Electoral.
05/10/2016
Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens. Convocatòria de la reunió de constitució de la Junta Electoral.
10/10/2016
Constitució de la Junta Electoral i aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.
13/10/2016
Exposició pública dels censos al taulell d’anuncis i inici del període de reclamacions.
17/10/2016
A les 12 hores fi del termini de reclamacions als censos provisionals.
25/10/2016
- Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als censos per resoldre dites reclamacions.
- Publicació dels censos definitius i inici del període de presentació de candidatures.
28/10/2016
A les 12 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit.
02/11/2016
Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals i sol·licitud de representant de l’Ajuntament i de l’APIMA.
07/11/2016
Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.
08/11/2016
A les 12 hores fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.
09/11/2016
Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les candidatures, per resoldre les reclamacions.
10/11/2016
Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
14/11/2016
-  Convocatòria del claustre extraordinari per a les eleccions.
- A les 12 hores fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.
21/11/2016
Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
22/11/2016
Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.
23/11/2016
- Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes.
- Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.
Abans 25/11/2016
Remissió de les actes de les eleccions, dades de participació i la composició del nou Consell Escolar a la Direcció General de Planificació i Centres.
Abans 05/12/2016
Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la nova Comissió Permanent i d’altres comissions si escau.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada