dimecres, 11 de juny del 2014

CONSULTA NO VINCULANT A LES FAMÍLIES SOBRE EL PROJECTE TIL

Benvolguts pares i mares,

El decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears, estableix que els centres educatius han d'elaborar un projecte de tractament integrat de llengües i que, en el cas que aquest projecte requereixi una distribució horària de les llengües objecte d'ensenyament diferent del que s'estableix en el decret, poden aprovar-lo seguint el procediment establert a l'article 20. Aquest procediment requereix, entre altres coses, dur a terme una consulta no vinculant a les famílies. La pregunta serà: "Donau el vostre suport a l'esborrany del projecte de tractament integrat de llengües del CEIP Balansat? (Sí/No)". 

Es per això que us informam que l'esborrany del projecte està a la vostra disposició al blog del centre (pestanya documents del centre) i que la mesa electoral que es constituirà per fer la votació estarà oberta el dijous dia 12 de juny, de les 9:00 a les 10:00 hores, per tal que pugueu votar-lo. Us recordam que poden votar tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes sempre i quan figurin en el cens del centre i no es trobin privats de la pàtria potestat del seu fill/a. Per votar s'haurà de dur el DNI o document identificatiu similar.

Ben atentament,

Fina Colomar Vicaría
Directora del CEIP BALANSAT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada