dimarts, 15 de febrer del 2011

Colònies d'estiu en llengua anglesa per als alumnes de 5è i 6è

Us informam que, en el marc dels programes de Cooperació Territorial que des de la Conselleria d’Educació i Cultura es duen a terme en col·laboració amb el Ministeri d’Educació, s’han convocat ajudes individuals per participar en el programa Immersió Lingüística en colònies de vacances, durant l’estiu de 2011.

Es tracta d’un programa d’immersió en llengua anglesa que es desenvolupa en diferents punts de la geografia espanyola per promoure, alhora, la convivència entre alumnes de distintes comunitats autònomes.

A continuació, teniu un breu resum del contingut de la convocatòria, tot i que, si és del vostre interès, convé que llegiu el text complet de la convocatòria que surt publicada en el BOE.

Ajudes indivuals per participar en el programa “Immersió Lingüística en colònies de vacances, durant l’estiu de 2011”

· Ajudes individuals per participar, durant dues setmanes, en algun centre d’una altra comunitat autònoma, fora de l’entorn escolar, per realitzar activitats que tenen per objectiu millorar la fluïdesa en llengua anglesa, alhora que es conviu amb un grup d’alumnes d’una altra comunitat autònoma.
· Adreçat a alumnes de 5è i 6è de Primària i 1r curs d’ESO.
· Període de participació: Dos torns de dues setmanes cada un, en la primera i segona quinzena d’agost, en règim d’internat i on s’impartiran classes de llengua anglesa; aquestes se complementaran amb activitats lúdiques, esportives,etc.
· Les ajudes se distribueixen en dos grups amb uns requisits específics:
· El primer grup 1.320 ajudes de fins a 476 euros, que compleixen uns determinats requisits. La quantitat a abonar per aquests beneficiaris a l’empresa adjudicatària és de 50 euros.
· El segon grup 880 ajudes de fins a 326 euros. La quantitat a abonar per aquests beneficiaris a l’empresa adjudicatària és de 200 euros.
· Els trasllats dels participants d’anada i tornada des del seu domicili fins el lloc on es du a terme la colònia, correrà a càrrec de les famílies. Els beneficiaris tendran una ajuda de 90 euros per despeses de desplaçament.
· La sol·licitud figura a la pàgina web: www.educacion.es a través dels següents enllaços: “Educacion/Becas y Ayudas/Becas y ayudas para estudiar/Para estudiar Idiomas/Colonias de verano en ingles”.
· Els alumnes han de presentar les sol·licituds al seu centre educatiu i el centre les ha de remetre al Ministeri d’Educació.

Convocatòria: Resolució de 27 de gener de 2011, BOE núm. 35 de dia 10 de febrer.

Termini de presentació de sol·licituds: 7 de març de 2011.