Serveis

 ESCOLA MATINERA

El centre ofereix el servei no gratuït d'acollida i custòdia de l'alumnat de 7`50 a 9 hores. Els alumnes relitzen activitat diverses del tipus artístic, jocs de taula, visionat de pel·lícules, etc. a la biblioteca del centre baix la supervisió d'una monitora educativa. Activitat organtzada per l'APiMA.

Els preus del servei, establerts pel Consell Escolar, són els següents:
2 € dies solts. A pagar directament a la monitora.
20 € al mes. A pagar a la monitora o ingrès al banc.
-Mes..................24 euros si és soci APIMA o 27 si no és soci.
-Dies esporàdics................... 2 euros si és soci o 3 si no és soci.
El pagament es realitzarà directament a la monitora.

També donam la possibilitat de pagar a través del banc, fent un ingrés al compte corrent de l 'APIMA ( Banca March 0061 0134 88 0132500118 ) indicant al concepte Escola Matinera i el mes o mesos que es paguen, així com el nom de l'alumne. Entregar justificant d'ingrés a la monitora d'escola matinera.TRANSPORT ESCOLAR
Servei de transport escolar gratuït amb acompanyant per aquells alumnes que viuen a més de 3 quilòmetres del centre. Disposam de les següents tres línies:

Rubió (20 places): Can Solaietes-Can Pinet-Can Tanqueta-Can Coroner-Ca's Cònsul-Can Gabriel-CEIP Balansat.
Benirràs-Es Port (55 places): Benirràs-Ca's Iai-Can Planetes-Camí de Sant Llorenç-Can Carabassó-Ca's Metge(Es poble)-Port de Sant Miquel-S'ermita-Ca'n Iai-CEIP Balansat
Santa Eulària (20 places): Santa Eulària-Ca'n Marçà-Ca n'Escandell-Ca'n Caus-Santa Gertrudis-Can Roig-Can Bufí-CEIP Balansat

Els alumnes de primària tenen prioritat davant els d'infantil. Aquestos podran accedir al servei sempre que quedin places lliures. Per fer ús del servei de transport escolar s'ha de passar per secretaria i realitzar la sol·licitud.

Per consultar horaris, posar-se en contacte amb els xòfers o acompanyants de les diferents línies.

Per qualsevol altra consulta, passar per la secretaria del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada