dimarts, 17 de juny del 2014

CALENDARI ESCOLAR CURS 2014-2015

CALENDARI:
 
El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2014 i finalit.za el dia 31 d’agost de 2015.

 VACANCES ESCOLARS:

Nadal: del 23 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015, ambdós inclosos.
Pasqua: del 2 d’abril al 10 d’abril de 2015, ambdós inclosos.
Les activitats docents corresponents als dies 22 de desembre de 2014 i 1 d’abril de 2015 es poden dur a terme en un únic període temporal, amb les mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu, i s’inclou a la programació general anual del centre. En cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.
 
DIES FESTIUS: 
 Tenen la consideració de dies festius:
 
Dia 8 de desembre de 2014 (Inmaculada Concepció)
 
Té la consideració de dia no lectiu:
 
Dia 27 de febrer de 2015 (festa escolar unificada)
 
També tenen la consideració de dies festius durant el 2015 aquells que determini la corresponent disposició de l’organisme competent.
 Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.
 
Quan una o les dues festes locals coincideixin en dies no lectius del curs 2014-15, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït.
 
 

dimecres, 11 de juny del 2014

LLISTAT LLIBRES MATERIAL CURS 2014-2015


 


RECORDEU QUE ELS ALUMNES QUE S´ADHEREIXIN AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES  NO HAN DE COMPRAR AQUEST MATERIAL

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
CURS 2014-2015
1r PRIMÀRIA
·        DAINA SUMES 3. EDITORIAL SALVATELLA
·        CÀLCUL 3 . EDITORIAL ANAYA
·        QUADERNS DE MATEMÀTIQUES. CÀLCUL  1 i 3. EDITORIAL BRÚIXOLA.
·        2 Llibres de lectura nous per Biblioteca d’aula. 1 en castellà i 1 en català. Adaptats a l’edat del curs i als gustos de l’infant( 6-7 anys).
·        1 llibre de les següents temàtiques: sistema solar, món animal, plantes, cos humà, invents, atles ...
·        Un dels següents llibres  de lectura en anglès de les següents editorials adequats a la seva edat : Oxford, Macmillan.
·        Arxivador de tapa dura de 4 anellesLLISTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
CURS 2014-2015
2n PRIMÀRIA
·        CÀLCUL  2, 4. EDITORIAL ANAYA
·        QUADERNS DE MATEMÀTIQUES. CÀLCUL 2, 4, 6. EDITORIAL BRÚIXOLA.
·        2 Llibres de lectura nous per Biblioteca d’aula. 1 en castellà i 1 en català. Adaptats a l’edat del curs i als gustos de l’infant ( 6-8 anys).  Tipus Gerónimo Stilton, Tina Superbruixa, Bob Esponja, Vaixell de vapor... de les editorials Alfaguara, Edebé, Barcanova, SM.
·        1 llibre de les següents temàtiques: sistema solar, món animal, plantes, cos humà, invents, atles ...
·        Un dels següents llibres  de lectura en anglès de les següents editorials adequats a la seva edat : Oxford, Macmillan.
·        Arxivador de tapa dura de 4 anellesLLISTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
CURS 2014-2015

3r PRIMÀRIA
·        MATEMÀTIQUES 3. La casa del saber. Ed. SANTILLANA                      
  ( EDICIÓ ANTIGA)
·        2 Llibres de lectura :

  •  ¡ Qué asco de bichos! Ed. ALFAGUARA            ( CASTELLÀ)

  • La Girafa, el Pelicà i jo. Ed. ALFAGUARA          ( CATALÀ)

·        1 Llibre de les següents temàtiques: sistema solar, món animal, plantes, cos humà, invents, atles...
·        Diccionari de català.
·        Un dels següents llibres  de lectura en anglès de les següents editorials adequats a la seva edat : Oxford, Macmillan.
·        Arxivador de tapa dura de 4 anelles

  
LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
CURS 2014-2015
4t PRIMÀRIA
·        MATEMÀTIQUES 4. La casa del saber. Ed. Santillana. ( EDICIÓ ANTIGA)

·        4 Llibres de lectura:
-Un elefante ocupa mucho espacio. Ed ALFAGUARA         
 (CASTELLÀ)L’extraordinari Fèlix Feliç. Ed ALFAGUARA                         ( CATALÀ)
 -Tú decides la aventura. Misterios subterráneos. Ed. HIDRA
 ( CASTELLÀ)
- Quin giro! Ed.  MEDITERRÀNIA ( CATALÀ)
·        1 Llibre de les següents temàtiques: sistema solar, món animal, plantes, cos humà, invents, atles...
·        Diccionari de castellà.
·        Un dels següents llibres  de lectura en anglès de les següents editorials adequats a la seva edat : Oxford, Macmillan.
·        Arxivador de tapa dura de 4 anelles

 LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
CURS 2014-2015
5è PRIMÀRIA
·        MATEMÀTIQUES 5. Obre la porta. Ed. Anaya.
·        3 Llibres de lectura :
-Terror a l’escola. Ed. CRUÏLLA ( CATALÀ)
- Klauss Novak, el limpiador de alcantarillas. Ed. ANAYA ( CASTELLÀ)
-Coraline. Ed. SALAMANDRA ( CASTELLÀ)
·        1 Llibre de les següents temàtiques: sistema solar, món animal, plantes, cos humà, invents, atles...
·        Diccionari de català-anglès. Oxford Pocket.
·        Memòria USB
·        Un dels següents llibres  de lectura en anglès de les següents editorials adequats a la seva edat : Oxford, Macmillan.
·        Arxivador de tapa dura de 4 anellesLLISTAT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
CURS 2014-2015
6è PRIMÀRIA
·        MATEMÀTIQUES 6. Obre la porta. Ed. Anaya.
·        4 Llibres de lectura:
- Las ruinas de Gorlan. Edit.         ALFAGUARA          
      ( CASTELLÀ)
-Lluc Daifa i s’hort de ses feixes. Edit. MEDITERRÀNIA EIVISSA ( CATALÀ)
-El diablo de los números. Ed. SIRUELA                         
   ( CASTELLÀ)
- Julie dels llops. Ed. EMPÚRIES. ( CATALÀ)
·        1 Llibre de les següents temàtiques: sistema solar, món animal, plantes, cos humà, invents, atles...
·        Diccionari de sinònims i antònims de català.
·        Memòria USB
·        Un dels següents llibres  de lectura en anglès de les següents editorials adequats a la seva edat : Oxford, Macmillan.
·        Arxivador de tapa dura de 4 anelles
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ CURS 1014-2015Benvolguts pares i mares,

El proper curs escolar 2014-2015 es continuarà amb el  Programa de Reutilització de llibres de text i material didàctic pels alumnes de 1r, 2n, 3r , 4t, 5è i 6è d’educació primària,  amb caràcter voluntari per a les famílies.

Aquest programa consisteix en la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús.

L’aportació econòmica de la Conselleria d’Educació i Cultura per al proper curs serà de 17€ per cada alumne que vulgui adherir-se.

El centre s'encarrega de realitzar la compra de llibres de tots els alumnes adherits al programa i de rebre'ls al centre abans que comenci el nou curs escolar.

Totes aquelles famílies que vulguin adherir-se al programa de reutilització de llibres hauran d'efectuar l'ingrés de 35 € per alumne, al nombre de compte que s'adjunta en el full annex abans del dia 20 de juny. Després, hauran de lliurar una còpia del rebut del banc i el contracte signat.Sant Miquel de Balansat,10 de juny de 2014.
Atentament,
L’Equip Directiu      

   

                                                                   CONTRACTE

Els informam que totes aquelles famílies que vulguin adherir-se al programa de Reutilització de llibres per al curs 2014-2015 han de fer l’ ingrés de _35 €_ al següent nombre de compte corrent de “La Caixa”:
2100- 0755-04-0200022805
Tots els ingressos realitzats fora de termini seran exclosos del programa de reutilització i seran retornats.
Adjuntam les normes per al compliment d’aquest programa. Totes les persones interessades hauran d’entregar signada aquesta declaració de compromís  juntament amb una còpia del  rebut del banc per haver ingressat els  35€, abans del  20 de juny a Secretaria.
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS
El Sr./ Sra. ................……...................……….............. amb DNI ......................…….
pare/ mare/ representant legal de l’alumne .........………..................................………
del centre CEIP BALANSAT  del municipi de   SANT JOAN DE LABRITJA
em compromet a fer l’ ingrés de l’aportació econòmica de 35 € abans del dia 20 de juny de 2014  al següent nombre de compte bancari de “ La Caixa”:
2100- 0755-04-0200022805
De la mateixa forma em compromet a respectar completament el plec de normes i em faig càrrec de les pèrdues o del mal estat dels llibres que el  meu fill/a  pugui ocasionar, pagant les penalitzacions corresponents.
Sant Miquel de Balansat, _______ de                              de 20___.
Signatura