dimecres, 20 d’octubre del 2010

Eleccions Consell Escolar


Com ja sabeu, pròximament hi ha eleccions per la renovació parcial del Consell Escolar del nostre centre, que és l’òrgan de govern més important. Al ser un centre de nou unitats, el nostre Consell Escolar pot estar constituït per: El director, la cap d’estudis, cinc mestres, cinc pares/mares (un d’ells representant de l’APiMA), un representant de l’ajuntament i la secretària amb veu però sense vot.

Us informam que el passat divendres 15 va quedar constituïda la Junta Electoral que regirà les eleccions al Consell Escolar del nostre centre. Es van aprovar els censos i també el calendari de tot el procés, quedant de la següent manera:

21/10 - Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions. Inici del període per la presentació de candidatures. S’han de presentar a la secretaria del centre.

29/10 – Fi del termini de reclamacions als censos provisionals. S’han fet públics als diferents panells informatius del col·legi.

4/11 – Publicació dels censos definitius.

10/11 – A les 12 hores fi del termini de presentació de candidatures.

15/11 – Publicació candidatures provisionals i resultats dels sorteigs de les meses electorals.

19/11 – A les 12 hores fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.

22/11 – Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

25/11 – Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.

1/12 – 16 hores. Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats. Es renoven els dos membres restants.

01/12 – Eleccions de pares i mares. Al nostre centre, de 13’30 a 15 hores. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.

3/12 – Proclamació de candidats/es electes.

15/12 – Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la nova Comissió Permanent i d’altres comissions si escau.

EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL

1 comentari:

 1. El sorteig dels membres de la Mesa Electoral pel dia de les eleccions dels pares i mares queda de la següent manera:

  Titulars
  JOSE SOLER LÓPEZ
  FREDERIC DICROT
  Suplents
  MARIA SOLANS FONT
  MIGUEL MARÍ GUASCH

  ResponElimina