dilluns, 18 d’abril del 2016

ESCOLARITZACIÓ 2016-2017
INFORMACIÓ D’INTERÈS
Els fulls de sol·licitud es troben als centres educatius, a les oficines d’escolarització o a escolaritzacio.caib.es
La sol·licitud per alumne és única i s’ha de presentar en el centre triat en primera opció,
tant si es fa de forma presencial com telemàtica.
Al centre triat en primera opció es publicaran les llistes provisionals i definitives.
Per als alumnes que no han obtingut plaça (apareix com a “no reservat” al llistat definitiu) en els centres triats, apareixerà una data de cita única a l’oficina d’escolarització, on se li adjudicarà una plaça a un altre centre.
La formalització de matrícula s’ha de fer en el termini previst al calendari, en cas contrari
es perd la plaça.
Les llistes d’espera seran vigents als centres educatius triats en primera opció fins al 30 de setembre.
Més informació:http://dgplacen.caib.es 
http://weib.caib.es
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Los impresos de solicitud se encuentran en los centros educativos, en las oficinas de escolarización o en escolaritzacio.caib.es
La solicitud por alumno es única y se tiene que
presentar en el centro elegido en primera opción,
tanto si se hace de forma presencial como telemática.
En el centro elegido en primera opción se publicarán las listas provisionales y definitivas.
Para los alumnos que no han obtenido plaza (aparece como “no reservado” en el listado definitivo) en los centros elegidos, aparecerá una fecha de cita única en la oficina de escolarización, donde se le adjudicará una plaza en otro centro.
La formalización de matrícula se tiene que hacer en el plazo previsto en el calendario, en caso contrario se pierde la plaza.
Las listas de espera estarán vigentes en los centros educativos elegidos en primera opción hasta el 30 de septiembre.
Más información: http://dgplacen.caib.es 
http://weib.caib.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada